Forum Dobrych Praktyk

 Forum Dobrych Praktyk podczas Future Private Labels 2017

Forum Dobrych Praktyk to projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej,  partnerem projektu jest Instytut Dizajnu w Kielcach.

Celem projektu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie wizerunku firmy, opakowań, odpowiedniej strategii brandingowej. Organizatorzy projektu przedstawili jak zwiększyć konkurencyjność opakowań.

Historia marek własnych w Polsce rozpoczęła się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Stymulujący był rozwój handlu. Marki własne kojarzone były jako odpowiedniki markowych produktów, i alternatywa dla klientów o mniej zasobnych portfelach. Obecnie jest zupełnie inaczej – jakość produktów jest wysoka, ale nie posiadają one wyraźnej reklamy.

Dobra jakość promocyjna produktu, usługi posiada właściwości stymulacyjne dla rynku pracy. Podnosząc poziom wizerunku, zwiększa się popyt, co z kolei przekłada się na realne decyzje pracodawców, którzy chcąc sprostać wymaganiom rynku, muszą zwiększyć zatrudnienie.

Projekt „Forum Dobrych Praktyk” umożliwia zbudowanie platformy współpracy przedsiębiorców i specjalistów działających w sektorze kreatywnym. Ważnym elementem projektu jest wymiana doświadczeń projektantów z Polski z projektantami z innych krajów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie „dobrych praktyk”, metodologii pracy w zespole, skutecznego projektowania strategii biznesowej oraz procesu wdrożeniowego.

Stoisko doradcze

Właściwe i świadome korzystanie z wiedzy specjalistów ma bezpośredni wpływ na prestiż i wzrost znaczenia firmy, produktu, usługi, strategii biznesowej, dlatego zespół Forum Dobrych Praktyk chce pomóc przedsiębiorcom odpowiedzieć na pytania: Jak powinien wyglądać proces projektowy? Jak znaleźć dobrego wykonawcę? Jak budować własną markę?

Na stoisku doradczym, które było przygotowane podczas Targów Future Privale Labels 2017, odbyły się konsultacje, podczas których można było się dowiedzieć jak wprowadzić zmiany w wizerunku oraz zdiagnozować sytuację bieżącą firmy/opakowania, produktu.

Przedsiębiorcy mieli możliwość dopisać się do platformy współpracy oraz otrzymać poradnik dobrych praktyk.

Więcej informacji o projekcie na: http://www.idkielce.pl/pl/